Bảng Phí Vận Chuyển Của UNIZ

Bảng phí vận chuyển áp dụng cho vận chuyển hàng hoá đối với Khách hàng không thuộc đối tượng được miễn phí vận chuyển.