Chính Sách CSKH

Chính Sách Dành Cho Khách Hàng Tư Vấn Thiết Kế
Ưu Đãi Có Sẵn Dành Cho Mọi Hợp Đồng Thiết Kế Tại UNIZ
Ưu đãi trọn đời giảm 10% khi mua hàng có sẵn tại Showroom hoặc mua sắm online; giảm 5% cho đơn đặt hàng theo yêu cầu có giá trị thanh toán từ 20 triệu trở lên, trong thời hạn 1 năm.

Ưu Đãi Bổ Sung Theo Giá Trị Dành Cho Hợp Đồng Thiết Kế Riêng Lẻ Một Trong Hai Hạng Mục Kiến Trúc Hoặc Nội Thất Tại UNIZ

Khi mua hàng theo gói hoặc có hợp đồng thi công, Khách hàng nhận được ưu đãi sau:

(1) Giảm 25% phí thiết kế cho đơn hàng có giá trị thanh toán từ 50 triệu trở lên, hoặc gói thi công có giá trị thanh toán từ 150 triệu trở lên.
(2) Hoặc giảm 50% phí thiết kế, cho đơn hàng có giá trị thanh toán từ 75 triệu trở lên, hoặc gói thi công, có giá trị thanh toán từ 250 triệu trở lên.
(3) Hoặc miễn toàn bộ phí thiết kế, cho đơn hàng có giá trị thanh toán từ 150 triệu trở lên, hoặc gói thi công, có giá trị thanh toán từ 400 triệu trở lên. 

  Ưu Đãi Bổ Sung Theo Giá Trị Dành Cho Hợp Đồng Thiết Kế Trọn Gói Tại UNIZ

  Khi mua hàng theo gói hoặc có hợp đồng thi công, Khách hàng nhận được ưu đãi sau:

  (1) Giảm 25% phí thiết kế, cho đơn hàng cung cấp đồ đạc nội thất có giá trị thanh toán từ 75 triệu trở lên, hoặc gói thi công có giá trị thanh toán từ 200 triệu trở lên.
  (2) Hoặc giảm 50% phí thiết kế, cho đơn hàng cung cấp đồ đạc nội thất có giá trị thanh toán từ 150 triệu trở lên, hoặc gói thi công có giá trị thanh toán từ 350 triệu trở lên.
  (3) Hoặc miễn toàn bộ phí thiết kế, cho đơn hàng cung cấp đồ đạc nội thất có giá trị thanh toán từ 300 triệu trở lên, hoặc gói thi công có giá trị thanh toán từ 600 triệu trở lên.

   

   Bài cũ hơn